LÖN FRÅN A TILL Ö
– HELT ENKELT

5 bra skäl att välja Sarec

TILLGÅNG TILL SPETSKOMPETENS

Om ni låter oss sköta företagets lönehantering får ni en samarbetspartner med specialistkompetens inom löneområdet och med kunskap och erfarenhet som ni kanske saknar internt. Med våra lönetjänster kommer ni alltid ha tillgång till en gedigen professionell miljö i ständig utveckling, där målet är att göra ert företag ännu bättre.

MER TID FÖR DITT FÖRETAGS KÄRNVERKSAMHET

Lön är ett krävande område som tar upp en stor del av vardagen i arbetet. Det är så mycket mer än timlön multiplicerat med antalet arbetade timmar. Det handlar bland annat om korrekt rapportering till myndigheter, avstämning, hantering av frånvaro, uppföljning av ersättningar – och mycket, mycket mer. Genom att lägga ut lönehantering till Sarec frigörs värdefull tid, så att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet.

ALLTID UPPDATERAD OM LAGAR OCH REGLER

Det är krävande att hålla sig à jour med regelverket, särskilt när det ändras så ofta som det gör. När du outsourcar ditt lönearbete till oss får du tillgång till ett helt team av experter som alltid är uppdaterade om nya lagar, förordningar och tekniska innovationer. Våra konsulter delar kunskap och erfarenhet med varandra – och inte minst med dig så att vi vi gör varandra bättre. Sarec bidrar gärna med rådgivning inom lön och HR.

DITT FÖRETAG BLIR MINDRE SÅRBART

Hur många engagerade medarbetare har du i ditt företag? Och vad gör du om de blir sjuka eller om de slutar? Med Sarec som samarbetspartner behöver du inte oroa dig för sjukdom, frånvaro eller semester – hos oss har du alltid lönekonsulter tillgängliga

RÄTT LÖN I RÄTT TID

Det kan vara utmanande för små löneavdelningar att se till att rätt lön betalas ut vid rätt tidpunkt. Samtidigt leder felräkningar och förseningar snabbt till missnöje bland de anställda. Lön måste helt enkelt fungera, och genom att outsourca lönehanteringen till Sarec kan du vara helt säker på att den gör just det.

SARIBA – VI KAN LÖN

Sariba lever av och för att göra vardagen enklare och bättre för chefer, medarbetare och dig som arbetar inom HR. Det har vi gjort i över 20 år.

Läs mer om Sariba

ECIT – vi kan outsourcing

ECIT är en av marknadens ledande leverantörer av lönetjänster. Vi arbetar framåtsträvande och transparent för att alltid leverera de bästa lönetjänsterna till våra kunder.

Läs mer om ECIT