Sekretess och ansvarsfriskrivning

Sekretesspolicy

Vi respekterar webbplatsbesökarnas integritet och säkerställer att den personliga information du lämnar behandlas konfidentiellt. Behandlingen av personuppgifter sker på ett sätt som följer personuppgiftslagens krav

Marknadsföring

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. För marknadsföring av våra tjänster/produkter och information om vår verksamhet samlar vi in och lagrar personuppgifter för bland annat nyhetsbrev, Google Adwords och annonsering i sociala medier. Behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål sker utifrån avtal med dig, ett berättigat intresse vi har eller vi har inhämtat ditt samtycke. Vi använder personuppgifter för att erbjuda dig till exempel följande tjänster, beroende på ditt avtal med oss eller vad du har samtyckt till:

Sociala medier

Vi kommer använda Facebook, LinkedIn och andra sociala medier för att marknadsföra våra tjänster/produkter. Vanligtvis kommer vi inte att använda dina personuppgifter för sådana ändamål, men om vi gör det delar vi endast namn, e-postadress och i vissa fall mobilnummer med dessa aktörer. Vår webbplats kan innehålla knappar för att dela innehåll i sociala medier. Dessa knappar skapas med kod som tillhandahålls av kanalen själv. Denna kod lämnar en cookie i din webbläsare om du inte har blockerat sådan användning. Läs gärna mer om integritet på Facebook, Instagram och YouTube. Kom ihåg att du själv kan hantera ditt förhållande och behandlingen av dina personuppgifter direkt hos dessa aktörer.

Google AdWords

Används för att marknadsföra våra tjänster/produkter i Googles annonsnätverk. Cookien på vår webbplats ger oss insikt i hur besökarna använder webbplatsen etc. via Google Adwords-annonser. Denna information används för optimering och för att erbjuda dig mer relevanta annonser i framtiden. Du kan läsa mer om cookies längre ner i denna integritetspolicy.

Vår hemsida

Används för att ge information om våra tjänster/produkter och informera om vår verksamhet. På vår hemsida registreras allmän information om besökarna. I detta sammanhang registreras särskilt datorns IP-adress, användarnamn, besökstid och data från besökarens webbläsare..

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att spåra hur besökarna använder vår webbplats och hur effektiva våra digitala annonser på Google Adwords eller andra digitala kanaler är. Läs gärna Googles sekretesspolicy eller annan information samt specifik information om Google Analytics

Retargeting

Kan användas om du har tillåtit sådana cookies i din webbläsare. Denna typ av reklam gör det möjligt att visa specifika annonser för besökare som har lämnat cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om cookies längre ner i denna integritetspolicy. Andra marknadsföringstjänster kan användas. I så fall kommer vi att ge dig information om detta och inhämta ditt samtycke innan vi använder dina redan registrerade personuppgifter.

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi använder cookies. En cookie är en liten fil som innehåller data från denna webbplats och lagras av webbläsaren på hårddisken på din dator. Vi använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och preferenser. Du kan inaktivera cookies via din webbläsare.

Via vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google, som en del av deras ”Analytics”-tjänst. Vi använder denna tjänst för att övervaka och få rapporter om hur besökare använder webbplatsen. Google kan överföra denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldigt att göra det, eller om tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Detta har vi ingen kontroll över.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig för marknadsföring?

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att erbjuda dig ovanstående tjänster, och vi kommer att inhämta ditt samtycke där vi inte har någon annan grund för att använda dina uppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter med omsorg och vi kommer att välja våra samarbetspartners noggrant och förväntar oss att de också levererar ett bra och säkert integritetsskydd. Du har rätt att få veta vem som tar emot dina personuppgifter och vilka.

Grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i ovanstående tjänster är antingen genom ett avtal med dig, ett berättigat intresse vi har eller att vi har inhämtat ditt samtycke. Om tjänsten ska användas av barn under 13 år krävs samtycke från vårdnadshavare.

Sekretesskontakter

Vi respekterar integriteten för våra kontakter. Behandlingen av personuppgifter sker på ett sätt som följer personuppgiftslagens krav.

Fullständig beskrivning av integritet (privacy notice) hittar du här:

Sekretess – kontakter

Ansvarserklæring

Vi i Sarec anstrenger oss for å holde innholdet på nettstedene våre så oppdatert og korrekt som mulig. Det kan allikevel skje at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. Sarec påtar seg intet ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i opplysningene. Enhver beslutning du tar med utgangspunkt i opplysningene på Sarecs nettsider skjer på ditt eget ansvar. Sarec påtar seg ikke noe ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå som følge av bruken av våre nettsider, eller opplysninger som finnes der.

Informasjonen på våre nettsider er ikke et bindende tilbud til våre besøkende, og gevinster som oppgis er kun informasjon basert på våre erfaringer, informasjon fra våre partnere og/eller estimater. 

Sarec skal ikke holdes ansvarlig for unøyaktigheter eller mangler i informasjonen som er oppført på nettsiden. Unøyaktig informasjon eller mangler på nettsiden gir deg ingen rett til økonomisk kompensasjon.

www.sarec.no kan inneholde lenker til andre websider utenfor Sariecs kontroll. Sarec legger inn slike lenker for å hjelpe våre besøkende med å finne mer informasjon innen spesifikke områder. Vi i Sarec kan ikke garantere at slik lenket informasjon er korrekt, relevant, aktuell eller fullstendig.

Henvisninger til hvilket som helst kommersielt produkt, prosess eller tjeneste, eller bruken av bransje, firma eller juridisk person på alle Sarecs nettsider, er kun ment som informasjon og service for nettstedets besøkende og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling eller støtte eller favorisering fra Sarecs side.