Etiska riktlinjer i Sarec

Alla delar av Sarecs verksamheter bygger på ett erkännande av de grundläggande rättigheter och friheter som tillhör alla människor i världen. Sarecs åtagande att respektera mänskliga rättigheter omfattar inte bara dess egen verksamhet utan även verksamheten hos Sarecs leverantörer och affärspartners. Den 1 juli 2022 införde Norge ”Öppenhetslagen” (Lag om företags transparens och arbete med grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor) med följande syfte: ”Lagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, samt säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.” Med detta som bakgrund delar vi våra etiska riktlinjer – vår code of conduct.

VILL DU VETA MER?
Ladda ner dokumentet ”code of conduct”, där vi beskriver hur vi arbetar för att värna om etiska riktlinjer i Sariba. Du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har fler frågor.