Överväger du att outsourca lönehanteringen för ditt företag?

Överväger du att outsourca lönehanteringen för ditt företag?
Att outsourca lönehanteringen kan vara ett rätt val för många företag, oavsett bransch och storlek. Men var börjar ni och vilken leverantör ska ni välja?

Med lönetjänster från Sarec får du det bästa från både Sariba och ECIT. Tillsammans levererar vi en förstklassig lönelösning baserad på SAP SuccessFactors med skickliga lönekonsulter som har stor fackkunskap och lång erfarenhet.

Lönetjänster anpassade för just ditt företags behov

Lönehantering är komplex och kräver mycket arbete för att hålla sig uppdaterad om gällande lagar, regler och inte minst ny teknologi. Sarec har lång erfarenhet inom löneområdet och erbjuder smarta lösningar baserade på SAP som enkelt kan anpassas efter era behov. Våra tjänster passar både stora och medelstora företag och är särskilt lämpliga för företag i tillväxtfas eller omstruktureringsfas.

Effektiv och korrekt lönehantering med lönetjänster från Sarec

Med lönetjänster från Sarec får du tillgång till spetskompetens inom lönehantering, den senaste tekniken och ett team av experter som kontinuerligt ser till att dina anställda får rätt lön vid rätt tidpunkt.

SArec sv
ladda ner din guide här